ustka rg1-1.jpg
zakrzewo2-1.jpg
ZR3-1.jpg
kolobrzeg_wnetrze_r3-1.jpg
gr1-1.jpg
DSC00624.JPG
k1-3-2.jpg
ustka rg1-1.jpg

Intro


ARTE MONOBLOK ARCHITEKCI- KULTURA BYCIA

ZAMIENIAMY WIZJĘ W PROJEKT

SCROLL DOWN

Intro


ARTE MONOBLOK ARCHITEKCI- KULTURA BYCIA

ZAMIENIAMY WIZJĘ W PROJEKT

 

Specjalność firmy "ARTE MONOBLOK ARCHITEKCI" stanowią prace związane z branżą architektury. Projektowe biuro zatrudnia mających doświadczenie architektów i gwarantuje wszechstronne wsparcie klientom biznesowym i indywidualnym. Do wszystkich zleceń przedsiębiorstwo podchodzi kompleksowo, oferując najwyższy standard obsługi, miłą atmosferę współdziałania, jak również rozsądne ceny.

 
zakrzewo2-1.jpg

Jednorodzinne


 

Jednorodzinne

Galeria

Jednorodzinne


 

Jednorodzinne

Galeria

ZR3-1.jpg

Wielorodzinne


 

Wielorodzinne

Galeria

Wielorodzinne


 

Wielorodzinne

Galeria

kolobrzeg_wnetrze_r3-1.jpg

Wnetrza


Wnętrza

Galeria

Wnetrza


Wnętrza

Galeria

gr1-1.jpg

Przemyslowe


Przemysłowe

Galeria

Przemyslowe


Przemysłowe

Galeria

DSC00624.JPG

Uzytecznosci Publicznej


Użytecznosci Publicznej

Galeria

Uzytecznosci Publicznej


Użytecznosci Publicznej

Galeria

k1-3-2.jpg

End


Specjalność firmy "ARTE MONOBLOK ARCHITEKCI" stanowią prace związane z branżą architektury. Biuro projektowe zatrudnia mających doświadczenie architektów i gwarantuje wszechstronne wsparcie klientom biznesowym i indywidualnym. Do wszystkich zleceń przedsiębiorstwo podchodzi kompleksowo, oferując najwyższy standard obsługi, miłą atmosferę współdziałania, jak również rozsądne ceny.

About

End


Specjalność firmy "ARTE MONOBLOK ARCHITEKCI" stanowią prace związane z branżą architektury. Biuro projektowe zatrudnia mających doświadczenie architektów i gwarantuje wszechstronne wsparcie klientom biznesowym i indywidualnym. Do wszystkich zleceń przedsiębiorstwo podchodzi kompleksowo, oferując najwyższy standard obsługi, miłą atmosferę współdziałania, jak również rozsądne ceny.

About

Polityka Prywatności


 KLAUZULA INFORMACYJNA

 Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10.5.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), poniżej informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Arte Monoblok Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-245), ul. Kasprzaka 64/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658745, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacji podatkowej NIP 7792456250, REGON: 366369380, kapitał zakładowy w wys. 5.000 zł.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych – dane kontaktowe Administratora

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu 600 030 115, e-mail: kmiecik@monoblok.com.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a)     na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b)     w celu realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c)      w przypadku realizacji obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d)     jeżeli wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)     podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

b)     podmioty wspierające Administratora lub uczestniczące w realizacji umowy (w tym dostawcy systemów wspierających działalność Administratora, wykonawcy projektów branżowych, służby księgowe etc.),

c)      organy państwowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów w zakresie związanym z realizacją umowy (organy administracji budowlanej, gestorzy sieci etc.).

Czas przechowywania danych

Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych lub dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora. W związku z powyższym, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a)     przez okres obowiązywania umowy,

b)     do czasu upływu rękojmi lub gwarancji,

c)      do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń,

d)     do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu oraz

e)     do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (do czasu ustania prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a)     dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

b)      w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych,

c)      wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d)     przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (PUODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego lub upływu okresu przedawnienia. Ponadto, cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronie www, jednakże w ramach tych czynności nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO.

Polityka Prywatności


 KLAUZULA INFORMACYJNA

 Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10.5.2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), poniżej informujemy o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Arte Monoblok Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-245), ul. Kasprzaka 64/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000658745, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer identyfikacji podatkowej NIP 7792456250, REGON: 366369380, kapitał zakładowy w wys. 5.000 zł.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych – dane kontaktowe Administratora

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu 600 030 115, e-mail: kmiecik@monoblok.com.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a)     na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

b)     w celu realizacji umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c)      w przypadku realizacji obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

d)     jeżeli wymaga tego prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a)     podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską,

b)     podmioty wspierające Administratora lub uczestniczące w realizacji umowy (w tym dostawcy systemów wspierających działalność Administratora, wykonawcy projektów branżowych, służby księgowe etc.),

c)      organy państwowe oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów w zakresie związanym z realizacją umowy (organy administracji budowlanej, gestorzy sieci etc.).

Czas przechowywania danych

Administrator jest zobowiązany do przechowywania danych lub dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Administratora. W związku z powyższym, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a)     przez okres obowiązywania umowy,

b)     do czasu upływu rękojmi lub gwarancji,

c)      do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń,

d)     do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu oraz

e)     do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego (do czasu ustania prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:

a)     dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,

b)      w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych,

c)      wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d)     przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych (PUODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego lub upływu okresu przedawnienia. Ponadto, cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.

W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i analizuje ruch na stronie www, jednakże w ramach tych czynności nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu RODO.