Grzes0135-2.jpg
Grzes0300-2.jpg
Grzes0222- 2.jpg
Grzes0162-2.jpg
Grzes0135-2.jpg

Grzegorz Kmiecik


Grzegorz Kmiecik

SCROLL DOWN

Grzegorz Kmiecik


Grzegorz Kmiecik

Grzegorz Kmiecik - Projektant

 • Współwłaściciel firmy - Prezes Zarządu

 • Członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów (WOIA),

 • Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Wielopolskiej Okręgowej Izby Architektów (WOIA),

 • Członek Stowarzyszenia Architektów RP (SARP),

 • Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZIiTB),

 • Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UPB/30/2009,

 • 2007 r. dyplom na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej,

 • Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i UAM w Poznaniu

 

Grzes0300-2.jpg

Hanna Szymczak


Hanna Szymczak

Hanna Szymczak


Hanna Szymczak

Hanna Szymczak - Projektant

 • Współwłaściciel firmy - Członek Zarządu
 • Członek Wielkopolskiej Okręgowej izby Architektów (WOIA),
 • Członek Stowarzyszenia Architektów RP (SARP),
 • Członek Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZIiTB),
 • Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr WP-OIA/OKK/UPB/42/2008,
 • 2003 r. dyplom na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Poznańskiej,
 • 2007 r. dyplom na Wydziale Ogrodniczym, kierunek Projektowanie Terenów Zieleni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
 • Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i UAM w Poznaniu
Grzes0222- 2.jpg

Agnieszka Bojar


Agnieszka Bojar

Agnieszka Bojar


Agnieszka Bojar

Agnieszka Bojar - Asystent Projektanta

 • 2013 r. dyplom inż. na kierunku Gospodarka Przestrzenna - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • 2015 r. dyplom mgr na kierunku Gospodarka Przestrzenna - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • od 2011 r. współpraca z arte MONOBLOK Architektekci
Grzes0162-2.jpg

Damian Kociałkowski


Damian Kociałkowski

Damian Kociałkowski


Damian Kociałkowski

Damian Kociałkowski - Asystent Projektanta

 • 2014 r. dyplom  inżynierski na kierunku Architektura - Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, 
 • 2016 r. dyplom magisterski na kierunku Architektura - Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, 
 • od 2014 r. współpraca z arte MONOBLOK Architekci